Branding of 🎒 Backpacker


 मुद्रांकन - Branding 


बिपीनची आणि माझी ओळख तशी वर्षाभरापूर्वीचीम्हणजे जुनी नाहीओळखीचं कारणतो प्रकाशक आहेप्रिंटरपण आहेकरोनाच्या अंधाऱ्या काळात मी एक रिकामा उद्योग केलामाझ्या ६६ दिवसांच्या यूरोप प्रवासाचं 'आत्मचरित्रइंग्रजीत खरडलं - २२८पानंप्रत्येक लेखकाला जे वाटतं ते मलाही वाटलं आणि मी पुस्तक छापण्याची मनीषा बिपीनला सांगितलीबिपीनने यथासांग यामार्गातील आनंद विरुद्ध खाचखळगे आणि आर्थिक बाजू समजून सांगितलीमी तत्काळम्हणजे तेंव्हापुस्तक छापण्याचा 'कार्यक्रमकिंवा धाडसरद्द केलेमला माझे पुस्तक 'फुकट वाटायलाआवडणारे नव्हतेफुकट मिळालेलं पुस्तक फक्त धूळ गोळा करतं. (मी तेबहुदा डिजिटली प्रकाशित करीन.)


अशातऱ्हेने माझ्या पुस्तकाचा गर्भपात झाला असला तरी आमची मैत्री मात्र फुलत गेलीयाचं मुख्य कारण म्हणजे आम्हीं दोघंही'मनसोक्त फिरणारे (vagabond म्हणा हवं तर)' आहोतआमच्या फिरण्याच्या तऱ्हा वेगळ्या आहे पण आमच्याकडे 'गोष्टी- stories’ भरपूर आहेत्यामुळे गेल्या वर्षभरात आम्हीं तीन चार वेळा / तास ठरवून गप्पा मारल्या आहेतकधी कधी वाटतं बिपीन (म्हणजेजंगलनावाप्रमाणे अथांग आहेतो उत्तम छायाचित्रकार आहेएक चित्रपटाचं - स्टील फोटोग्राफीचं -  त्याने कामही केलेलं आहेतोकॉम्प्युटरवर सुंदर चित्रे काढतोतो खूप वाचतोकधी लिहितोचांगल्या गोष्टींचं दस्तऐवजीकरण करतोवैगरे वैगरे


माझी वेबसाईट www.mankar rang.in तयार झाल्यावर मला माझ्या लोगोचीप्रतिमा चित्राचीमानसिक गरज भासू लागलीसर्जनशील बिपीनची मला तत्काळ आठवण झालीमी फोन केला


मी - मला लोगो करून हवा आहेतोही फुकट


बिपीन - करून दिला असं समजाकसा हवा?


मी - कसाते तू ठरवणार ! मी नाही ! मी तुला कसा दिसतो त्या नुसार तू लोगो करबरं तुझी अन माझी खूप जुनी ओळख नसल्यानेतुझा माझ्याबद्दल 'पूर्वग्रहनाही. (कलाकाराला फ्रिडम द्यावे - उगीच लुडबुड करू नये - हे माझे मत )


बिपीन - मानकर आपण तुमचं 'ब्रॅण्डिंग-मुद्रांकनकरूतुमची ब्रँड इमेज डेव्हलप करूतुमची 'छाया-प्रतिमाबघितली की 'मानकर कायरसायन आहे ' हे समजेल. Done म्हणून समजा


एक आठवडा गेलाआणि अचानक व्हाट्स अप वर लोगो आलामग फोन आलाआणि बिपीन बोलू लागला - कारणमीमांसा करूलागलामी अचंबित झालोकिती प्रचंड विचार केला होता त्यानेबापरेकाय ती सर्जनशीलताकाय तो विचारकाय ते सादरीकरणतो बोलत होता अन मी 'फक्तऐकत होतो


मी जेंव्हा उत्तर ध्रुवाच्या जवळ होतोम्हणजे आईसलँडच्या उत्तर टोकावर होतो तेंव्हाचा फोटो बिपीनने निवडलाहा फोटो शून्यतापमानात एका 'passerby'नेअनोळखी पांथस्तानेघेतलेला आहेबिपिनने काहीतरी 'मास्किंगकेले आहे


पाठीमागे एक फुलपाखरू आहेही मोनार्क फुलपाखरे एक अद्भुत स्थलांतर करतातते अमेरिका आणि कॅनडापासून मध्य मेक्सिकनजंगलांमध्ये १३०० ते २८०० मैल प्रवास करतातमोनार्क फुलपाखरू शास्त्रज्ञांनी डॅनॉस प्लेक्सिपस म्हणून ओळखले आहेज्याचा ग्रीकभाषेत शाब्दिक अर्थ आहे "निद्रिस्त परिवर्तन." प्रत्येक प्रौढ फुलपाखरू फक्त चार ते पाच आठवडे जगतेचार ते पाच आठवड्यात /हजार मैल प्रवास ...


मानकर मला तुम्हीं फुलपाखरासारखे वाटतातमध गोळा करणारेमध वाटणारेआनंद घेणारे आणि आनंद देणारे 'पांथस्थ'. आता तुमचं'ब्रॅण्डिंगसुरु झालंम्हंजे -* फोटो आणि फुलपाखरू म्हणजे 'बॅकपॅकिंग'. * तो बरंच बोलत राहिलामला 'सुखावतहोतातोथांबल्यावर मी म्हणालो - 'कर फायनल'. 


माझ्या 'बॅकपॅकिंग सृष्टीलात्याने 'आकारदिलात्याच्या दृष्टीनेहीच ती किमया - सर्जनशीलता


मित्रा तुला सलामलोगो भिन्न आणि भन्नाट


https://www.mankarrang.in/?m=1

0/Post a Comment/Comments