अंतर ...

सापेक्षी संपादक (आठवा हंसमोहिनीनवल ही १९७० च्या दशकातील मासिकेम्हणून प्रसिध्द असलेले आनंद अंतरकर गेले हीलोकसत्तेमधील बातमी ऐकून मला किंचित दुःख झालेकिंचित या करिता - कारण ते माझ्या जगात नव्हते म्हणूनपण आज ते मनातघर करून थांबले आहेअंतरकरांची मोठी बहीणलेखिका अनुराधा औरंगाबादकरवय वर्षे ८४, (या पुढे मी त्यांना काकी म्हणणारयामाझ्या जगातल्याकारण १९७०/८० च्या दशकात त्या आमच्या बिल्डिंगमध्ये राहायच्यावि वा वा (वर्टी), कानेटकर यांचीपुस्तकातून जेंव्हा ओळख होत होती तेंव्हा या लेखिकेचा सहवास आम्हांला लाभलात्यांचं खूप काही ललित  लिखाण 'दैनिक गावकरीमध्ये यायचंमी ते लिखाण वाचायचो पण मी काकींबरोबर चर्चा केली नाही कधीत्त्यावेळी त्यांच्या लिखाणाचं मला किंचित अप्रूप होतंत्यांनी कधीही आमच्यावर 'लेखिका असल्याचा भासमारला नाहीअत्यंत साधी आणि मनमिळाऊ 'काकीमला तेंव्हा खूप आवडायचीमी तेंव्हा सातवीत आठवीत असेनकुठेतरी लिखाणाचे सूक्ष्म संस्कार होत असतील काअसा विचार आज येऊन गेला


महिन्याभरापूर्वी अचानक मनातील आठवणी जाग्या झाल्या - कारण काहीही नव्हतेतरीहीत्यांच्याशी बोलावसं वाटलंत्या सध्यापुण्याला असतातत्यांचा फोन मिळवला आणि बोललो त्यांच्याशीपंचेचाळीस मिनिटेस्मरणरंजनात दोघेही दंग झालो होतोचाळीसवर्षांपूर्वीच्या आठवणीखोलवर रुतलेल्याचटकन डोहाच्या पृष्ठभागावर आल्याअनेक तरंग आणि अनेक छटाकाकींना खूप छानवाटलंमी आठवण 'काढलीम्हणूनत्यांच्या बोलण्यात तो आनंद मला 'दिसतहोतापण फोन ठेवल्यावर माझं मन सुन्न झालंविषण्णझालंकाकींची तब्बेत बरी नसतेहृदय खूप कमी साथ देतंयपण सगळ्यात शॉकिंग म्हणजे - डोळे पूर्णपणे साथ देईनासे झाले - डोळ्यासमोर 'ठारअंधार असतो म्हणे - चोवीस तासलेखिकेला लिहिता-वाचता  येणं !? या पलीकडे दुःखं नाहीएक बरं आहे 'ऐकतायेतं


आज काकींचा लहान भाऊ गेला म्हणून सांत्वनासाठी फोन केलाकल्पनेनंच मी काकींना बघत होतोदिसत नसल्याने त्या माझा फोनकसा घेत असतीलभावाच्या दुःखातून सावरलेल्या वाटल्यामला बरं वाटलंमग आम्हीं त्यांच्या चार पाच वर्षांपासून ' दिसणेयादुःखावर बोलू लागलोविषय त्यांनीच काढला - बहुदा त्यांना काही सांगायचं असेलबोलता बोलता त्यांनी मला एक सुखद 'अनोखाअनुभव सांगितलासाधारण सत्तर पंच्याहत्तरीची त्यांची एक मैत्रीण नासिक रोडला राहतेनाव - सुनंदा वर्तकया पुढे त्यांना काकूसंबोधीनकाकू सुद्धा लेखिकापण जास्त 'समाज सेवक'. काकूंनी पदराला खार लावून समाजसेवा केलीउदाहरणार्थ - दीड लाख रुपयेखर्च करून कोणत्यातरी गावाला पाणी तळे खोदून दिले


अनुराधा काकी सांगत होत्या 'अरे अनिलदोन वर्षांपूर्वी सुनंदाला जेंव्हा कळलं की माझे डोळे निकामी झाले तेंव्हा ती खूप रडलीपणतिने तत्काळ निश्चय केला - मला मदत करायचामाझं आंधळेपण 'सुसह्यकरायचागेली दोन वर्षेदर गुरुवारी आणि रविवारीदुपारीचार वाजता मला फोन करायची आणि दोन तासम्हणजे सहा वाजेपर्यंत निवडलेलं नवं जुनं साहित्य वाचून दाखवायची चुकता हाउपक्रम दोन वर्षे चाललाखूप मजा यायचीमी आतुरतेने चार ची वाट बघत असे .....पण ..' 


काकी थांबल्याबहुदा दम लागला असावामीही इकडे भारावून गेलो होतोसुनंदा काकू यांच्या मदतीच्या भावनेने मी इतका आनंदीझालो होतो की काही प्रतिक्रिया देण्यास मी असमर्थ होतोहतबल होतोकाय बोलावं ? सुचत नव्हतेत्यात काकींच्या 'पणमुळे मीव्याकुळ झालोकाही 'अनिष्ट'? असेल का पुढे?


'काकी 'पणकायकाय झालंमी विचारलं


काकीबहुदा आवंढा गिळून आणि डोळे पुसून - दिसत नसलं तरी डोळ्यातून पाणी येत असेलच की - म्हणाल्या - 'अरे अनिलदोनमहिन्यांपूर्वी सुनंदा गेलीतिला कॅन्सर ने गाठलं'. 


परत काकी थांबल्यामी निशब्दमनात म्हटलं - हल्ली 'चांगल्यालोकांनाच कॅन्सर होतोसमाजसेवा करूनही कॅन्सरअसं कादेवा? - भ्रष्ट लोकांना का नाही देत हा 'नजराणा'? 


*काकी - 'अरे तिला जिभेचा कॅन्सर झाला होतातिची जीभ कापावी लागलीमरण्याआधी दोन महिने तिची 'वाचागेली होतीतिचं'वाचणंबंद झालं आणि माझं 'ऐकणं'. *


फोनच्या दोन्ही टोकावर 'निःशब्दताहोतीकाकी आणि काकू यांच्यात प्रचंड अंतर पडलं होतंअंतर तयार करणारी नियती बहुदा हसतअसेल पण आम्हीं दोघे मात्र .... व्याकुळ होतोफोनवरची 'शांतताआमच्यातील अंतर वाढवीत होती.


अचानक मी म्हणालो 'काकी मी नंतर बोलतो'

काकी म्हणाल्या 'हो चालेलपण नक्की फोन कर'. 


मी हि तत्काळ निश्चय केला 'पुण्याला जायचंकाकींना भेटायचं आणि माझे ब्लॉग्स वाचून दाखवायचे'. 


तितक्यात खोल मनातुन प्रश्न आला ' पुण्याला कशाला जातोसफोन आहे की ! तुला नक्की 'सुनंदाहोता येईल.' 


सुनंदा - पार्वतीची एक मैत्रीणहोतो मी 'सुनंदा'. 


फोटो - व्हाट्सअप मधून एक फॉरवर्ड आला आहेसुनंदा अशी दिसत असेल कास्वस्तिकमय

0/Post a Comment/Comments