व्यंगमय - सतीश


 'व्यंगमय' - सतीश 


सतीशने आणि मी 'सिनेमा कसा पहावा?' या विषयीचे शिक्षण आठ दिवसांच्या कार्यशाळेत घेतले तेंव्हाच मला सतीशचे 'वेगळेपणजाणवलेबँकेत नौकारी करून आता विश्रांती घेणारे सतीश - कायम लिहीत होतेत्यांनी त्यांच्या कथांचं पुस्तक आणून दिले१९७०/८०या काळातील कथा मस्त वाटल्यात्यांचा 'मिश्किलस्व-भाव मला कथांमध्ये दिसला अन गप्पातहीनिरीक्षण शक्ती अतिशय सूक्ष्मअसल्याशिवाय कथा / विनोदी कथा लिहिता येत नाही


माणसाला वाचायच्या आधी पाहायला येतंम्हणजेच एखादा लेख वाचण्यापूर्वीच तो एखादं चित्र पाहू शकतो आणि त्याचा अर्थही जाणूशकतोत्या अर्थानं व्यंगचित्रकला ही लेखनाच्याही आधीची कला आहेअसं म्हणावं लागेलशिवाय हजार शब्दांचा लेख जे काम करूशकणार नाहीते एक व्यंगचित्र करू शकतंव्यंगचित्राची कला म्हणजे विसंगती टिपण्याची कलायासाठी फार उच्च दर्जाची बुद्धिमत्तालागतेअवतीभोवती काय चाललंययाचं भान असावं लागतंविसंगती टिपायची म्हणजे आधी संगती माहिती असावी लागते


सतीश आजूबाजूचं व्यंग 'पहातेझाले आणि व्यंगचित्रे रेखाटू लागलेमला पाठवू लागलेमी माझ्या 'सुसंगतीच्याआकलनाप्रमाणेटिपण्णी करू लागलोमित्र जवळचा कि दूरचामैत्री घट्ट कि पातळमैत्र मुलीशी कि मुलाशी असे विचार मनात  आणताप्रत्येकाला'निरपेक्ष भावानेअन तत्परतेने - मन मोकळी कंमेंट देतो मी हातचं काही राखत नाहीकारण मला मित्रातील कलाकार घडवण्यास मदतकरायची असतेउशिरा दिलेला न्याय आणि टिपण्णी - अन्यायकारक अन अर्थहीन असते


तालिबान प्रकरण सतीशला 'भावलंव्यंग टिपण्यासाठीचित्र आणि शब्द यांच्या संयोगातून एक दर्जेदार व्यंगचित्र तयार होऊ शकतंपण मला आवडलेल्या 'याचित्रात त्यांनी 'शब्द वापरता 'परिणामकारकतादिली आहेअवघड काम आहे - शब्दाविण संवादएकहीशब्द सोबत नसेलतरी ते व्यंगचित्र तुमच्याशी बोललं पाहिजेसतीशची  चित्रकला आणि शब्दांवर सारखीच हुकूमत आहेव्यंगचित्रातचित्र श्रेष्ठ की त्यासोबत लिहिलेले संवाद जास्त श्रेष्ठअसा वाद कधी कधी उपस्थित केला जातोमाझ्या मतेत्यातलं चित्र हेच श्रेष्ठआजच्या चित्रविषयी मी माझी मतं मांडणार नाहीआज तुम्हीं चित्रकाराला - सांगणार - काय वाटलं


मित्रांनो आपण सर्व कॉमन मॅन आहोतव्यंग-आस्वाद घेणे आपलं कामव्यंगमय सतीश - कशातही व्यंग शोधणारा सतीश - बुद्धीनेजागरूक असणारा सतीश - याला आपण प्रोत्साहित करूजगात खूप व्यंग आहे आणि ते 'टिपणारेहवेत आपल्यालाक्षणभरगालातल्या गालात हसण्यास

0/Post a Comment/Comments