साधू संत येति घरा


 साधू संत येति घरा ...


माझी दिवाळी कालच झाली कारण एक संत अथवा साधू काल मला शोधत शोधत घरी आलानिवांत थांबलाआनंद देऊन गेलातेक्षण कसे होते हे सांगण्यासाठी हा 'व्यक्ती चित्रप्रपंचतुमच्या समोर 'भालचंद्रउभा राहिला तर ... माझे शब्द सार्थकी लागतीलदिवाळीच्या शुभेच्छा आधीच देतो


साकेतने पाठवलेली बटर चिकन अर्धी संपली होती आणि माझ्या तृप्ततेने उचांक गाठला होतातेव्हढ्यात फोन आला - निनावी. 'मीभालचंद्र बोलत आहेअमोलनेम्हणजे माझ्या मुलानेऍमस्टरडॅम ( नेदरलँड ) वरून सांगितलं की - नासिकला गेलाच आहात तर मानकरकाकांना भेटूनच यातर कधी येऊ मी? - इति काकामी उत्तरलो - 'कधीही याआज संध्याकाळी या'. काकांनी किंचित पॉझ घेतलाआणि म्हणाले -'मी आता मेहेरवर उभा आहेकामं झाली आहेमी लगेच आलं तर चालेल काबसू चार पाच तास गप्पा मारत'. मी पुढचाआणि मागचा 'विचार करता 'याम्हणालोकाय कारण असेलतत्परतेने 'याम्हणायचं?


अशीच तत्परता अमोलने २०१९ मध्ये दाखवली होतीहा अँस्टरडॅमचा अमोल माझ्या मित्राचा मित्रमी आईसलँडला असतांना त्यालाकळलं की मी युरोपमध्ये आहेत्याने ताबडतोब मला 'आमंत्रणदिले - 'या घरीमी तुम्हांला ऍमस्टरडॅम दाखवतो'. त्याचे जबरदस्त अगत्यपाहून मी 'हरपलो' (अचानक समोर अशी काही गोष्टजी अकल्पित वाटतेती घडली तर भान हरपायला होते.) आणि 'येतोम्हणालोमीमाझं होस्टेलचे बुकिंग कॅन्सल केलेनेदरलॅंडला पोहचल्यानंतर अमोल आणि कादंबरीने आमचीराजाची आणि माझीमनापासूनबडदास्त ठेवलीत्यांच्या अगत्याचा 'दरवळअजूनही मनात ताजा आहेम्हणून मी अमोलच्या वडिलांना लगेच 'याम्हणालो


बरोबर दहा मिनिटांनीबहुदा अमृत महोत्सवी वर्षात असलेलेकाका दुपारच्या दीडच्या उन्हात घाम पुसत पुसतपायीमाझ्या घरीअवतीर्ण झालेपाणी प्यायला जेवढा वेळ लागतो तेव्हढी उसंत घेतली आणि बोलावयास प्रारंभ केलासाडेतीन तास गप्पा मारल्या ... म्हणजे तेच बोलत होते


संबंध जीवनाकडे पाहणाऱ्या अशा निराळ्या वृत्तीची अचानक ओळख झालीपुष्कळ जुन्या गोष्टी नव्याने दिसू लागल्याकाकांचं वयपंच्याहत्तरमोठ्या अभिमानानं सांगतात - 'एक गोळी घेत नाहीबत्तीस दात शाबूत आहे.' गप्पा खुलवण्यासाठी मी विचारलं ' तब्बेत कशी....'.  तर म्हणाले 'मी MSEB मध्ये 'मीटर रीडरहोतोनासिक आणि आजूबाजूचे जिल्हे १९६०-९० च्या दरम्यान पायी पिंजून काढलेआहेत्यामुळे आजही 'ताठ चालतआहेमग त्यांनी 'मीटर रिडींगघेतांनाच्या गमतीजमती सांगितल्याएखादा माणूस आपला जॉबकिती सिरियसली घेतो याचं मूर्तिमंत उदाहरण मी 'अनुभवतहोतोगूढ कवितेतील नाजूक बारकावे अगदी रेशमी हातांनी अलगदउलगडून सांगणारा कवी आणि काका यांच्यात मला साधर्म्य दिसलंप्रचंड प्रामाणिकपणागोष्टी सांगण्याची हौसमाणूस सुखात असोकी दुःखात असोमाणसाला सोबत लागते आणि ही सोबत करण्याचे काम गोष्ट करतेमुळात माणूस हा गोष्टी वेल्हाळ प्राणी आहे


गप्पांच्या ओघात कळलं की काका नॉनव्हेज आहेबटर चिकन होतीचकाकांना सांगितलं की 'तुम्हीं आता जेवून घ्या'. कसलेही आढेवेढे घेता काका छान जेवले. 'सहा महिन्यानंतर इतकं सुंदर चिकन खाल्लंअसंही म्हणालेया ब्रेक नंतर 'गाडीपुनश्च एकदा धावू लागली - १९६०-९० मध्येमलाही मजा येत होती - विविधतेने नटलेल्यासंवेदनक्षम मनाला ऐकतांना


पण कुठे तरी सल होताकाहीतरी हरवलं आहे मानकर साहेब या शहरातकाय हरवलं ते कळत नाहीमग ते शोधायला जातो मी'सुरगण्याला'. जुनी लोकं भेटतातनिरपेक्ष प्रेम मिळतंमुख्य म्हणजे 'आठवणींचा जागरहोतोअहो प्रत्येक पाड्यावर 'आपली माणसंभेटतात मी जे 'शोधतआहे ते मला इथे सापडतं मग मी करतो मुक्काम. 'मानकर साहेबकधीही सांगाआपण जाऊ कसमादे(कळवणसटाणामालेगावदेवळापट्ट्यात किंवा सुरगण्याला


गाडीचा ट्रॅक बदलावा म्हणून सहज विचारलं ' अमोल कडे किती वेळा गेलात आणि टाईमपास कसा करता?'. मी नेमका प्रश्न विचारलाहे मला लगेच कळलंकाकांची कळी खुलली आणि ते सांगू लागले - ' आत्तापर्यंत चार वेळा गेलो होतो नेदर्लंडलातिथेही मी खूपफिरतोअमोल सांगतो कसं फिरायचं ते आणि कादंबरी डबा करून देतेआत्तापर्यंत मी जवळपास मी शंभर म्युझिअम्स बघितली आहेवही आणि पेन बरोबर ठेवतोआवडलेली वस्तू दिसली की त्यांच्या 'नोंदीठेवतोमला तेथे अजिबात कंटाळा येत नाही. ..... वैगरे .... वैगरे .....'


एक कलासक्त माणूस मी बघत होतोपंच्याहत्तर दिवाळ्या अनुभवलेल्या माणूसरसरसून जगणारा साधू की संतजीवनाकडेपाहण्याचा स्वच्छ आणि सुंदर दृष्टिकोन देण्याची ताकत आहे या माणसातम्हणून म्हणतो 'साधू संत येति घरातोचि दिवाळी अनदसरा'. माझ्या जीवनात निरंतर दिवाळी चालू आहेकाकांनी आज 'काजळी दूर केली' -


मी अविवेकाची काजळी।

फेडोनी विवेक दीप उजळी॥

ते योगिया पाहे दिवाळी॥

निरंतर॥


तुम्हां सर्वांस दिवाळीच्या खूप शुभेच्छा

1/Post a Comment/Comments

  1. Sands Casino & Resort in Las Vegas, NV - Hotels - December
    Located at: 4075 Las Vegas Blvd South, Sands Casino & Resort is a hotel within a 10-minute drive of Gold Strike Casino and Sands Convention Center. 샌즈 카지노 주소

    ReplyDelete

Post a Comment