माझी 'गुरुमाऊली' गेली

शेवटी नियतीने आमच्या कुटुंबावर ..... आमचा 'दादागेलाचित्रकार / छायाचित्रकार अनंताच्या वाटेवर निघालाजरा अकाली गेलाअन असाध्य व्याधीमुळे गेला म्हणून जास्त दुखंशेवट पर्यंतअगदी तीन महिन्यांपर्यंत सेवेकऱ्यांचे 'शिंपी दादा', स्वामी समर्थांना 'कलाअर्घ्यदेत होतेअशक्तपणामुळे जेंव्हा कुंचला हातात धरवत नव्हता तेंव्हा 'रंगहीथबकलेबऱ्याच वेळा माझी अन त्याची - कॅनव्हासरंगऑइल या विषयावर चर्चा व्हायचीशेवटपर्यंत हा कलाकार 'प्रयोगशीलहोताशेवटपर्यंत हा स्केचिंगचा 'रियाझकरायचातीनमहिन्यांपूर्वी त्याने यूरोपियन चित्रकाराचं पुस्तक मागवलं होतं - केवळ ऑइल पेंटिंग्स करतांना टेक्सचर कसं निर्माण करतात हेसमजण्यासाठीमी जेंव्हा 'व्हॅन गॉग विषयी बोलायचो तेंव्हा त्याचे कान पूर्ण माझे असायचेमला सारखं काही ना काही नवं सांगतअसायचामी ही या माझ्या चित्रकला गुरूला मन देऊन ऐकायचोकधीपासून? - जेंव्हा मी / वर्षांचा होतो तेंव्हापासूनपाटीपेन्सिलअन कागदाचा शोध लागल्यापासूनअगदी त्याच्या 'शेवटापर्यंत'. 


आमच्या सात भावांमध्ये 'शांतारामसर्वात मोठा होता म्हणून तो दादापण त्याने कधीही 'दादागिरीकेली नाहीतो खऱ्याअर्थाने'पुरुषोत्तमहोताकुटुंबाचा 'खांबहोताफुलांचा सुगंध केवळ वाऱ्याच्या दिशेने पसरतोमात्र व्यक्तीचे चांगले गुण सर्व दिशा व्यापूनटाकतातअसा हा सर्वव्यापी होताकुटुंबवत्सल आणि समाजवत्सलविनोदाला त्याने इतके हाताशी धरले होते की कधी कधी मलाभीती वाटायची याच्या विनोदाच्या अतिरेकामुळे कोणाचा रोष नको उद्भवायलापण तसे झाले नाहीलहान थोरांशी सारख्याचं तन्मयतेनेतो गप्पा मारायचासर्वांना 'बरोबरघेऊन चालणार आमचा 'दादापुढे निघून गेला आहे


त्याला सिनेमा फार आवडायचादिग्दर्शकाने फोटोग्राफरकडून कोणती फ्रेम कशी वापरली हे तो मला सांगायचाहळू हळू मलाही सिनेमासमजायला लागलामग मी त्याला युरोपियन सिनेमा आणि फिल्म फेस्टिवल बद्दल सांगायचोपण त्याच्याबरोबर फेस्टिव्हलचा योगआला नाही - कारण? - तो म्हणायचा - अरे अनिल मला ते फास्ट इंग्लिश कळत नाही ?!


असाध्य रोगाशी संपर्कात आल्यानंतरही त्याच्या मनात नकारात्मकता नव्हतीयाचं कारण - अध्यात्मतीन महिन्यांपूर्वी म्हणाला होता - अरे अनिल मी शहात्तर वर्षे जगणार आहेकाळजी नाहीहातातले समर्थांचे तीन चार फोटो पूर्ण करतोपण तीन महिन्यातच ...


त्याला 'खांदादेतांना मन विव्हळत आहेकाळजाचा तुकडा कोणीतरी काढून घेतला आहे असं वाटतंयगेल्या महिन्यापासून मी त्याच्यावेदना बघत होतो आणि दररोज थोडं थोडं रडत होतोतेही त्याच्या नकळतएकदा हॉस्पिटल मधून निघत असतांना तो मला 'थँक्सम्हणालामी जरा रागातच म्हणालो - लवकर बरा हो म्हणजे थँक्सचं बघता येईलदुसऱ्या दिवशी त्याची भेट घेतल्यावर निघालो तेंव्हाकाही बोलला नाहीमी नजरेनेच विचारलं ' आज थँक्स नाही?'. तर म्हणाला 'काल तुला राग आला होता ना ...म्हणून आज थँक्स नाही '.


आणि आज 'मी बिलकुल रडलो नाही'. आज वेदांत - वेदनांचा अंत झालामला त्याचा राग आलायलवकर गेला म्हणून ... गर्भातल्याअंधारापासून ते अवकाशातील अंधारापर्यंतच्या दरम्यान - तो जे काही प्रकाशात होता तेंव्हा त्याने सत्कर्मच केला - उदाहरणार्थ माझा गुरुझालाथँक्यू दादा


तेवढ्यात 'राम बोलो भाई राम बोलोअसा पुकारा झालात्याच्यासाठी असलेला एकमेव 'थेंबडोळ्याच्या कडेवर येऊन थांबला.  

 

0/Post a Comment/Comments