तुतू , मैं मैं


 तुतू मैंमैं 


अनुदिनीच्या (ब्लॉगच्याशीर्षकावरून तुम्हांला नक्की वाटलं असेल की आज काहीतरी 'चमचमीत भांडणांविषयीवाचायला मिळणारपण मी तुमचा गॅरंटीड भ्रमनिरास करणार कारण मी आज माझ्या प्रेमाविषयी सांगणार आहे. ( इथेच क्लिप बघितली तरी चालेल ) 


नेहमीप्रमाणे रियाझ सुरु झालासायकलवर टांग मारली बरोबर पाऊणे सहा वाजताअंधार होतादव पडेल की काय असं वाटलंआजरियाझात ओढ होती. 'त्यालाभेटायचीपाच दिवसांपूर्वी भेटला होतादोन दिवस अवकाळी पावसाने बाहेर पडता आलं नाही तर दोनदिवस मखमलाबादच्या शेतात भटकलोम्हणजे पाच दिवसांचा विरहया पाच दिवसांत तो अजून लाल चा काळा झाला असेलजेव्हढाकाळा तेव्हढा गोडजास्त सुंदरआणि 'तोहीमाझी वाट पाहत असेल हे नक्कीहे वाचतांनाही तुमच्या मनात 'समलिंगीवैगरे असे विचारआले असतीलयुरोपियनांसारखे ! हरकत नाही


बरोबर वर्षांपूर्वी त्याची अन माझी भेट झाली होतीत्या दिवशी दुगावचा चढ संपल्यावर मी विश्रांतीसाठी थांबलो होतोएका झाडाखालीसहज वर बघितलं तरकाळेभोर तुतू (Mulberry). हाताच्या अंतरावरबाजूच्या झोपडीतील लोकांचा अंदाज घेतलाआणि झाडाच्याअगदी जवळ गेलोत्याला हात लावलाहाच तो पहिला स्पर्शकोणी काही म्हणत नाहीकोणीही बघत नाही हे पाहून मी त्याच्याशीसलगी केलीखूप तुतू खाल्लेजे काळे होते तेच खाल्लेलालकच्च्या तुतूंना हात लावला नाहीअशी आमच्या प्रेमाला सुरवात झालीमाझं स्वार्थी तर त्याचं निस्वार्थीमग मी येतंच राहिलोथांबतंच राहिलोतुतू खातंच राहिलोऋतू बदललाझाड निष्पर्ण झालंपाऊसआलातरीही बऱ्याचदा आमची भेट होत राहिलीदोन महिन्यांपूर्वी पालवी फुटलीमहिन्यापुर्वीचे हिरवे तुतू लाल होऊ लागलेआणिआता काळेकाळेभोरआमच्या प्रेमात एक नियम आहेफक्त गोडंच बोलायचंखायचंत्याच्यावर कोणीही प्रेम करत नाही असं लक्षातआलंय. 'हा तुतू उद्या खाऊअसं मी ठरवलं तर 'तो तुतूतेथेच असतो


हा माझा मित्र मला निसर्गाच्या परम सौंदर्याचेऔदार्याचे आणि अलिप्ततेचे भान माझ्या मनात कायम प्रज्वलित करीत असतोएक पूर्णऋतुचक्र आम्हीं बरोबर आहोतप्रेमात आहोत


ना धों महानोर म्हणतात 

*रानात सांडले निळे निळे आकाश 

या पिकात केशर गंध तसा सहवास 

घरकुल हेच पंखात पांघरू राती  ...

बाई जडली आता दोन जीवांची प्रीती  ...*


माझ्या मनातील भाव त्यांनी टिपले आहेशाळेत ही कविता अभ्यासाला असती तर 'मार्कांपुरतीकळली असतीनंतरच्या आयुष्यात तर... साठीपर्यंत फक्त जगण्याची धडपड त्यामुळे आपण इकडे तिकडे बघत नाहीसाठीनंतर करावं काहीतरी. ...


मला तर असं वाटतं की बायकोलाकुटुंबालानातेवाइकांनामित्रांनासमाजाला काय द्यायचे ते आणि काय घ्यायचे ते झाल्यावर - एखादा नवा संबंधनवे नातेनवे रिलेशनशिप - एस्टॅब्लिश करायलाचं हवंनवी प्रीत शोधायला हवीचआयुष्यावर चिंतन करायचेअसल्यास त्याची मदत होतेतटस्थ नजरेने बघितलं की 'दुखंकमी होतेनिसर्गाचे सर्वगामी रूप रमणीय आणि अंतःसूख निर्माण करणारेअसतेपाण्यावर प्रेम करा - गंगापूर धरण बघा अथवा रामकुंडावर जाऊन बसा. ( आपला 'दहावायेथेच 'साजराहोणार आहे याचीजाणीव होऊ द्या कारण ते अंतिम सत्य आहे ). अथवा जुन्या नाशकातील जुने वाडे बघादरवाज्यावरील नक्षी बघाखूप काही करतायेईलप्रेमाला 'सीमा अन बंधनंनाहीअन्यथा नुसता यंत्रवत श्वास तर चालूच आहे आणि आपण निरर्थक 'वाहतआहोतच

0/Post a Comment/Comments