गुला-वंदी गुला-वंदी 


थोडंसं उजाडलं असेल तर बाहेर पडण्याआधी मी माझ्या अंगणातील फुल झाडांकडे बघतोआज कोण कोण फुललंय हे बघण्यासमनप्रसन्न करून घेतोमी त्यांचा पालक आणि ते माझे पाल्य असं आमचं नातं आहेअबोलमी बोलतो त्यांच्याशीपण ते नाही बोलतनुसतं बघतात माझ्याकडेमी हळुवार स्पर्श करतो ...


खरंतर बाग उल्काची आहेतिचं खूप प्रेम आहे४८ कुंड्या आहेपण काळ काम अन वेग यांच्या व्यस्त प्रमाणामुळे तिला बागेवर म्हणावंअसं पालकत्व निभावता येत नाहीमग एक दिवस मी घोषित केलं - आजपासून मी त्यांचा पालकमला बागेत बिलकुल रस नव्हतापणदेखभाल करत असतांना हळू हळू मी त्यांच्यात गुंतत गेलोत्यांना लहानाचं मोठं होतांना बघत आहेकोणत्याही रोपाची पहिली कळीआणि पाहिलं फुल अत्युच्य आनंद देऊन जातंऊन रोपांवर पडलं की ती जास्त फुलतात म्हणेम्हणून मी ते सूर्याच्या संपर्कात जास्तीतजास्त कसे राहतील हे बघितलंकोणतं रोप पाण्याअभावी कधी मान टाकतं हे समजू लागलं


ही मुलं डोळ्यांदेखत केव्हा मोठी होतातहे पालकांना कळतच नाहीतसंच माझंही झालंआता तो गुलाब आणि ती जास्वदीं वयातआली आहे असं जाणवलंवयाचे टप्पे ओलांडणार्‍या या मुलांशी सुसंगत संवाद करावा लागतोपालक नव्हे तर मित्र म्हणून.


गुलाबाला मी धीरज जेजुरकर या 'गुलाबवाल्या शेतकऱ्याकडूनघरी आणलंतर जास्वदीं चं आगमन गंगापूर गावातल्या नर्सरीमधूनगुलाबाला कलम केलेलें होते तर जास्वदीं फक्त काडीपण दोघंही बहरले आमच्या अंगणात


त्यांचंगुलाबाचं अन जास्वदींचं लग्न लावलं तर राहतील का ते सुखी असा विचार मनात डोकावलापाहिलं पायडल मारल्याबरोबरआहेत का ते दोघं अनुरूप - एकमेकांस


अनेकदा मनातल्या जोडीदाराविषयीच्या कल्पना आदर्शत्वाकडे झुकलेल्या असतातकोणतेच नाते आदर्श नसतेकारण माणसे आदर्शनसतातआणि आदर्श जोडीदार किंवा perfect partner हे एक मिथक आहेपण फुलांचं कायते तरी 'आदर्शअसतात काय ? मग मीवधू आणि वरांच्या स्वभावाविषयी विचार करू लागलो


गुलाब मला जरा आढ्यतेखोर वाटला - किंचित शिष्टखरंतर त्याला हा एक्सट्रा शहाणपणा शोभतोगुलाबाची दखल लग्नकार्यातघेतली जातेगुलाब मिळाला की पुरुष मंडळी त्याला वरच्या खिशात ठेवत मिरवतात तर स्रिया केसात माळतातगुलाब विविध रंगीअसले तरी विविध ढंगी नसतात


जास्वदीं मात्र सुंदरनाजूक आणि गरीब बिचारी आहेहिची जागा मात्र थेट देवघरातगणपतीची पूजा तर 'हिच्याशिवायहोणे शक्यनाहीजास्वदीं अनेक रंगी आणि अनेक ढंगी असतेबाराही मास बहरसुंदर तुरा असूनही जास्वदीं कधीच तोरा मिरवत नाही


या दोघांच्या 'अनुरूपतेविषयीखूप विचार करत घरी आलोअनुरूपता ही फक्त 'कल्पनाच ' आहे काआदर्शत्व आपल्याकडेनिसर्गाबरोबर आलेले असतंपण अनुरूपता ही आपल्याला जाणीवपूर्वक निर्माण करावी लागते


घरी आल्यावर मी उल्काला विचारलं 'लावायचं का यांचं लग्नतुळशीच्या लग्नाप्रमाणे?' तर ती हसायला लागलीनंतर मात्र गंभीरझालीम्हणाली 'लावू लग्नजमेल त्यांचंएकाच अंगणात फुलली आहेआपले संस्कार तसे सारखेच अन चांगले झालेतकरू काहीतरीवेगळंपत्रिका मात्र छापायच्या बरं का!' 


मी आणि उल्का एकमेकांस 'अनुरूपआहोत असं क्षणभर वाटून गेलंएकत्र आनंदाने जगायचं असेल तर उभयतांच्या 'आवडीसारख्याअसल्याच पाहिजेअसो


पत्रिकेचा 'मसुदामला कोणी सांगाल कापत्रिकेत खालील फोटो छापावे लागतीललग्नाला नक्की यायचंफुलं सोडून 'काहीहीआहेरस्वीकारायला आम्हांला आनंद वाटेल


एक ललित की एक लळीत ?!

0/Post a Comment/Comments