अनाहत अनाहताचे


 वाढ-दिवसअनाहताचा !


गेले काही दिवस 'वाढदिवसाचे वारे घरात वाहत आहेकधी जोरात - मला काय हवे आहे हे सांगततर कधी - आजीच्या कानात'कुजबुजत'! माझ्याकडे कोणतीही डिमांड नसतेअनाहताला स्वतःला काय पाहिजे हे माहित आहे पण ते कसे मिळवायचे याचे प्लॅनआहेस्टॅटेजी आहेअगदी लॉन्ग टर्म आणि शॉर्ट टर्म


तिला सायकल घ्यायची आहेम्हणून त्यासाठी बचत चालू आहेआज जेंव्हा कॅश मोजली तेंव्हा सायकल किंमतीत आणि बचत मध्येदोन हजार रुपयांचा फरक आहेमग मी आज कमिटमेंट केली की सायकल घेतांना जी काही रक्कम कमी पडेल ती 'बाबादेणारअशीगिफ्ट मिळाल्याने मॅडम खुशहे झालं लॉन्ग टर्म प्लँनिंगपण प्लॅन बी म्हणून अनाहता घरातील काही मेम्बर्सला सांगत आहे - मला कॅशगिफ्ट द्याअगदी जवळचे - म्हणजे तिचे दुसरे बाबाआजी आणि मोठी आज्जी (माझी आई). आहे की नाही गंमतकोणी म्हणत असेलकी लहान मुलांना कळत नाहीतर ते चुकीचं आहे असं माझं प्रामाणिक मत आहेहल्लीची डिजिटल मुलं खूप हायपर आहेनाहीतरआम्हींपूर्वीचे आमचे (१९६० जन्मलेली बॅचवाढदिवस म्हणजे - श्रीखंड पुरीघरी केलेला केक - केकपात्रात विदाउट आयसिन्ग अनओवाळणे - नो गिफ्ट ....


आता आजीच्या बरोबर गेल्या महिन्यांपासून चाललेल्या 'गुजगोष्टीबद्दलयाविषयी कालपर्यंत कोणालाही माहित नव्हतेतिचं आणिआजीचं गुपित काल संध्याकाळी उफाळून बाहेर आलं जेंव्हा 'आर्थिकविवंचना भेडसावू लागलीचिमणीला 'होम - टेन्ट होमहवं आहेमग रात्री धावपळ - या दुकानातून त्या दुकानात - या मुळे माझी किंचित चिडचिडअसोएकदाचा आयटम सापडलापण अनाहतानेअप्रूव्ह केल्याशिवाय वस्तू घ्यायची नाही असा माझा अट्टाहासकारण वस्तू खरेदी करतांना सुद्धा जो आनंद असतो तो मला टीपायचाहोता. (दुसरं कारण - आपण आटापिटा करून आणलेली गिफ्ट दुसऱ्याला आवडली नाही तर - अमाप दुःख होतंपैसे वाया गेल्याचं अनअसमाधान !) मग आज सकाळी सकाळी आम्हीं तिघंही दुकानातगिफ्ट सिलेक्ट झाली आणि आनंद टिपला मी ... आजीनं अनाहताच्याहाऊसची हौस पुरवलीनकळत आजीची पण हौस फिटलीकधीकधी आपण 'नातवंडातआपलीही हौस भागवून घेत असतोउदाहरणार्थ माझी कॅडबरी खाण्याची लहानपणीची इच्छानातवंड जेंव्हा कॅडबरी आणतात तेंव्हा त्यांना 'माझा वाटाबाजूला ठेवावाचलागतोशेअरिंग इज केअरिंग


गाडीत बसल्याबरोबर अनाहताने मला विचारलं की - बाबा तुम्हीं काय गिफ्ट देणार आजमी प्रतिप्रश्न केला - तुला काय हवं आहेतरउत्तर आलं - ओरिओ कॅडबरी चॉकलेटमी तत्काळ 'होम्हणालोदीडशे रुपयात दोन - एक अनाहता आणि दुसरं त्वमेवखरं तर मी दोनहजार 'नगददेणार होतो ... पण माझी गिफ्ट 'थोडक्यातआटपलीमनात विचार येऊन गेला - ताटात काय अन वाटीत कायमाझ्याखिशात काय अन त्यांच्या खिशात कायसारखंचखरंच 'सारखंअसतं का? .... उत्तर आलं - 'नाही'. थोडं थोडं देत रहावंनाहीतर'आपला विजयपत सिंघानिया व्हायचा!'


घरी येतांना विचार आला - आम्हीं दोघंही भाग्यवानकारण नातवंडांचे लाड प्रत्यक्ष पुरवतोआमचा आनंद 'झूमवर अवलंबून नाही - कॉल झाला की संपलाआमची 'मज्जाआहे - अव्याहत


घरी आलोअनाहताच्या आवडीचे - छोले भटुरे - तिनेच नैवेद्य दाखवलाटेन्ट उभारलाआजीने 'उदघाटनकेलेबघा तर


।। इति स्कंद पुराणे रेवाखंडे  प्रथम सत्र कथा समाप्त ।।

1/Post a Comment/Comments

  1. वाह, मला ही या वाढदिवसाच्या सोहळ्यात सहभागी झाल्या सारखे वाटले. 👌👌👍🏻👍🏻👏🏻👏🏻💐💐

    ReplyDelete

Post a Comment