वळण


* छापलेला 'अर्थ'*


या वर्षाच्या सुरवातीस लोकसत्तेने 'तुम्हांला उमगलेला आयुष्याचा अर्थया विषयावर लेख मागितले होतेमी महिन्याभरापूर्वी संपादकालालेख पाठवलापण त्यांनी तो छापला नाहीकारण? 'कळले नाहीते सांगत नाही'. म्हणून तो तुम्हांस पाठवत आहेगोड मानून घ्या

एक ब्लॉगरएक पांथस्थ , प्रवीण मानकर

------------------

*वळणमयी - आयुष्य ?!*


'भले बुरे जे घडून गेलेविसरून जाऊ सारे क्षणभरजरा विसावू या वळणावरअसं कधीच होत नाहीसाधारणतः साठी ओलांडली कीमाणूस सिंहावलोकन करायला सुरवात करत असावा - अगदी जाणीवपूर्वकअर्थात मनातल्या मनातआपण आयुष्य 'परिपूर्णजगलोकाअसा प्रश्न स्वतःने स्वतःला विचारलेला असतो. 'साठीहे आयुष्यातील अपरिहार्य वळणया वळणाआधी कोणीही सामान्य माणूस'आयुष्याचा अर्थशोधण्याच्या भानगडीत पडत नाही


आयुष्य ही एक अनुभवांची पायवाट आहे असं समजलं तर तिच्यात अनेकदा वळणं येतातचौरस्त्यावर निर्णय घ्यावे लागतात - सरळजायचं की डावीकडे की उजवीकडेही वळणं सार्वत्रिक असतात अगदी लहाणपणीपासून - तरुणाईतून - ते साठीपर्यंत आपल्यापाचवीला पुजलेली असतातत्या त्या वेळी घेतलेले निर्णय हे सर्वस्वी आपले असतात आणि म्हणून त्यांची 'जबाबदारी घेणंहे हीअपरिहार्यबरीच 'वळणंआपलं आयुष्य आमूलाग्र बदलून टाकतातकधी चांगल्या तर कधी वाईट दृष्टीनेप्रत्येक वेळेस आपल्यालाकाहीतरी 'उपरतीहोतेसाक्षात्कार होतोकधीतरी पश्चातापही होतोमग या 'उपरतीचाआपल्याला पुढच्या वळणावर उपयोग होतोयासगळ्या वळणांकडे समग्ररित्या पाहिलं की 'कदाचितआपल्या आयुष्याचा 'अर्थलागू शकतो


सातवीत मला चाळीस पैकी सात मार्क गणितात मिळाल्यावर बापाने माझ्या कानाखाली लगावलीदुसऱ्या दिवसापासून आमच्या'गणिताच्या सौसाबणे बाईंनीसर्व विशेष अधिकार वापरून माझं जीवन दखलपात्र करून टाकलंया वळणावर मी ब्राह्मणांची मुलंकसा अभ्यास करतात याचा अभ्यास केलाआणि मग यश माझ्या पाठीमागे लागलंनकळत माझे मित्र माझे गुरु झालेमला खरं तर जेजे स्कुल ऑफ आर्टस्मुंबई येथे चित्रकलेचं शिक्षण घ्यायचं होतं पण आजी म्हणाली 'नाशिकमध्ये जे असेल तेच शिक'. मी चित्रकलाहा विषय संपवून टाकलाआजीचा अट्टाहास - हेही एक वळणइतरांनी निर्णय घेतला होता

 

दुसरं वळण कॉलेजमधीलअकरावीत आल्याबरोबर शेजारचे शिंदे काका माझ्या पाठीमागे लागले - मला सांगायचे की - तू आयसिडब्लूला प्रवेश घेमी गंमत म्हणून घेतला आणि चक्क 'पदवीधरहोण्याआधी मी 'निम्माकॉस्ट अकाउंटन्ट झालो होतोइथे मलाआत्मविश्वास मिळालाशहाणीव मिळालीनि:शब्द जाणिवा मनापासून अंतरात्म्यापर्यंत जातात. 'शहाणीवयाच मार्गावरतीवास्तव्याला असतेशेजारीपाजारी गुरु झालेआपण 'काहीतरी करू शकतोही भावना बळावली


वयाच्या विसाव्या वर्षी मोठ्या कंपनीत छोटी  नौकरी लागली१९८२मध्ये नवीन संगणक कंपनीत इतर कोठे ठेवायला जागा नव्हतीम्हणून तो माझ्या टेबलाजवळ ठेवलामी त्यावर यशस्वी 'प्रयोगकरू लागलोहे बघून कंपनीनं मला 'डिप्लोमासाठी कॉलेजात पाठवलंया परीक्षेत तर मी पुणे विद्यापीठात पहिला आलोयाची प्राचार्यांनी दखल घेतली आणि मला कॉलेजात 'लेक्चरदेण्यास पाचारण केलंया वळणावर मी 'पब्लिक स्पिकिंगशिकलोसभाधिट झाल्यानेसंवाद साधता येत असल्याने  मोठया कंपन्यात मी मोठया पदावरलवकर जाऊन पोहचलोआयुष्य सरळ आणि मस्त चाललं होतंम्हणजे १९९८ पर्यंत काही खास वळण नाही


एके दिवशी एक साठीतलं जोडपं 'आफ्रिकेतूनआमच्या शेजारी राहायला आलंझरीना आणि मोईस यांनी माझा सदतीस वर्षांचा मेंदूसाफ करायला घेतला आणि 'आणखीपैसे कमवायला उद्युक्त केलं. 'नासिकच्या बाहेर नौकरी करायची नाहीअसं ठरवलेला माणूस मीअडतिसाव्या वर्षी भारताबाहेर पडलो आणि बारा वर्षे आफ्रिकेत तर सहा वर्षे मध्यपूर्व देशांमध्ये वास्तव्य केलंहे वळण फार महत्वाचंठरलंविविध देशांमधील विविध वांशिकता असलेल्या लोकांना 'समजूनघेता आलंजीवन अनुभव संपन्न होऊ लागलं कारण मी'समाजाभिमुखहोतोखरं तर मी 'धर्मनिरपेक्ष ' होत होतोजगात खूप भटकंती केलीमाझी 'पांथस्थ'गिरी अभ्यासपूर्ण आणि आशयसंपन्न होतीयाच काळामधे मला आयुष्याचा अर्थ कळू लागलाप्रवासामुळे मी डोळस झालोहे सगळं '३८-५५’ या 'संस्कारक्षम तरुणअसतांनाच साधलं गेलं. 'आपण समाजाला काही देणं लागतोअसा आयुष्याचा अर्थ मी काढू लागलो


हे सर्व 'साधलंगेलं असंच म्हणीन मी कारण प्रत्येक वेळी आलेल्या संधीचा मी उपयोग केला सामाजिक कार्य केल्याने परदेशातीलनौकरी आपण गमावू शकतो तरी मी जोखीम पत्करली आणि पुढे सरसावलोनिस्वार्थी मानव सेवेला कोणीही आव्हान देऊ शकत नाहीयाची मनोमन खात्रीआयुष्यात मी खूप 'नियोजनवैगरे केलेलं नव्हतंपण प्रत्येक 'वळणावरमात्र पुढची तीनचार वर्षें 'इतकंचपाहिलंयामुळे मी 'लवचिकराहिलोलांब पल्ल्याच्या नियोजनात माझा विश्वास नाही


असो .....


'डाव रंगता मनासारखाकुठली हुरहुरकसले काहूरजरा विसावू या वळणावरअशी भावना साठत जातेआयुष्याचा अर्थ लावतांनाआजमितीलासाठीच्या उंबरठ्यावर मी शांत आहेयाचं मुख्य कारण प्रत्येक वळणावर घेतलेला निर्णय अचूक ठरला. 'जोखीम(रिस्क)' मोठी असली तरी माझी 'जोखीम-भूकसुद्धा मोठी होतीआयुष्याचा अर्थ लावतांना मी 'जोखीम घेतली तर बक्षीस नक्की मिळतेहे सांगूइच्छितो


*या वेळी वाचन झाल्यावर 'तुम्हांला 'लागलेलाआयुष्याचा अर्थयावर टिपणी करामजा येईलस्वतःला विचारा - काय अर्थ आहेमाझ्या जीवनाचा?'*


 

0/Post a Comment/Comments