वाचून 'वाईट' वाटले !


 *वाचून 'वाईटवाटले !*


६८७ पानं वाचून झाल्यावरडोळे मिटले आणि स्वतःस प्रश्न विचारला की पक्षी मित्र मारुती चितमपल्ली यांचं 'एक वनोपनिषदहेपुस्तक मला आवडले कातर आतून उत्तर आले - हो आणि नाही. 'मारुतीरायाचेहे आत्मचरित्र खूपच रटाळ वाटलेपुनरुक्ती खूपअसल्याने पाने वाढलीअतिसूक्ष्म नोंदींमुळे 'पसाराखूप झालाआत्मचिंतन राहून गेलेमी आत्मचरित्रात त्या व्यक्तीचे 'आयुष्यावरीलचिंतनयाचा शोध घेत असतोअगदी याच कारणासाठी मला जयंत नारळीकर किंवा सचिन तेंडुलकर यांची आत्मचरित्रे नाही आवडलीही तिघंही माणसं मोठी ... पण ......


याचा अर्थ असा का - की हे पुस्तक मी वाचले नसते तरी चालले असतेतर उत्तर 'नाहीअसे आहे. *या पुस्तकाने माझ्या 'जाणिवासमृद्ध केल्याहे पुस्तक म्हणजे 'अरण्य वाचनआहेमी वर्षानुवर्षे जंगलं आणि वाळवंटे  तुडवली आहे म्हणून हे पुस्तक मी वाचायलाचहवे होतेपण ते वयाच्या साठीत नव्हे तर पुस्तक प्रकाशित झाले २००५मध्येतेंव्हाम्हणजे वयाच्या चाळीशीत.*


मी दुःखी मात्र झालो होतो हे नक्कीहे 'चकवाचांदणंवाचतांना आयुष्याने मला आणखी एका ठिकाणी चकवलं होतं हे प्रकर्षानंजाणवलंखूप वाईट वाटलंसाधन आणि संपत्ती ( आणि वेळ ) असूनही मी त्यांच्या जवळ जाऊ शकलो नाहीत्यांना बघितलं नाहीत्यांना ऐकलं नाहीअसं का झालं? *डोळे असूनही 'डोळसपणानव्हता अंगात.* पॅशन म्हणजे पक्षांविषयी तीव्र उत्कट भावनेचा उद्रेकझालाच नाही कधी


बारा वर्षे पूर्व आफ्रिकेत 'येड्यावाणीफिरलोयुगांडाकेनियाटांझानियाझांझिबारबुरुंडीरुवंडाकॉंगो येथील जंगलं तुडवली - अव्याहतपणे होपण फक्त प्राण्यांचा पाठलाग केलापक्ष्यांकडे बघायचं राहून गेलंपक्षी बघितले पण त्यात 'डोळसपणानव्हताकारण ज्ञान कमी पडलेहजारो क्रेन्स बघितले कम्पाला येथेसायबीरियावरून आलेले हजारो फ्लेमिंगो बघितलेनैवाशा केनिया येथे.... पण नुसते बघितले. 'जंगलात प्राणी बघणेयात मी इतका झपाटलो होतो की ...... सांगतोच आता .....


त्या दिवशी सरंगेट्टीच्या वाइल्ड लाइफ लॉज मध्ये साडेचार वाजले होतेटांझानियातील सरंगेट्टी जंगलाला अजून माणसाने 'हातलावलेला नव्हतावर्जिन जंगल आहे आणि बिग फाइव्ह (सिंह , चित्ताहत्तीहिप्पो आणि आफ्रिकन म्हशीसहज नजरेस पडतातपणआज योग नव्हता कारण प्रचंड पाऊस पडत होताइतका की जंगलातील रस्ते बुडून गेले होतेमीउल्कामाझा ड्राइवर तिथल्यावनरक्षकाबरोबर गप्पा मारत होतोमी एकदाही चित्ता बघितला नव्हतागार्डला मीगंमत म्हणून विचारलं 'मला चित्ता कधी बघायलामिळेल?'. तर तो म्हणे 'आत्ता'. त्याने सांगितलं - जेंव्हा पाऊस पडतो तेंव्हा चित्ता झाडावर बसलेला असतोमी त्याला परत सहजविचारलं 'आपण जायचं कामाझ्याकडे नवीकोरी पजेरो आहे'. मंडळी - तिसऱ्या मिनिटाला आम्हीं त्या प्रचंड पावसात बाहेर पडलोआमचं पाहून एका ब्रीटीशाने 'बायकोमुलांसहत्याची क्रुझर काढलीआमचा 'चित्ताशोध दोन तास चालला पण या महाशयांनीआम्हांला दर्शन दिले नाही गुडघ्यावर पाण्यात रस्ता दिसेनासा झाला होताअंधार पडल्यावर पाऊस चालूच असल्याने मी घाबरलोहोतोमी समिटिलाड्राइव्हरलागाडी लॉजवर घे सांगितलंआम्हीं नर्वस झालो होतोब्रिटिश मात्र पुढे गेला संध्याकाळी आम्हींजेवतांना ब्रिटिशला भेटलोतो म्हणाला - तुम्हीं पाठ फिरवल्यानंतर तिसऱ्या मिनिटाला आम्हांला चित्ता दिसलामला खूप वाईट वाटले रात्रीत मी फक्त स्वप्न बघत होतोदुसऱ्या दिवशी घरी निघालो तेंव्हा सकाळी सहा वाजता आकाश निरभ्र होतेगाडी सुरु केली आणिसहज वर बघितलं - तर चित्ता महाशय झाडावर बसलेले होते आणि आमच्याकडे बघत होतेमनी वसे ते प्रत्यक्षात दिसे असं झालंमोठाआनंद जाहलाअसो


तर हे पुस्तक वाचल्याने वाटू लागले की परत एकदा पूर्व आफ्रिकेत जावे - फक्त पक्षांना भेटायलाबघायलाऐकायलाबकेट लिस्टमध्ये एक प्रवास ऍड झालावाईट वाटून झाल्यावर मला आनंदही वाटू लागलाकारण आता मी स्वप्नात आहे - मी पोहचलो आफ्रिकेतलेक वीकटोरिया येथील पक्षी बघत आहेरिफ्ट व्हॅली मधली जंगलं फिरतो आहेपक्षी बघण्याची सर्वात सुंदर वेळ म्हणजे 'सूर्योदयआणि सूर्यास्तयाच्या आसपासमोठी लेन्स आहेच .... आता परत एकदा सजीव जंगल बघायचंजिथे सूर्य प्रकाश पोहचत नाही तेथेपुनश्च 'गमन'. नुसत्या विचारानं अंग ....


बघूकितपत जमतंय. *पुस्तक आवडलं मला.*

0/Post a Comment/Comments