दिंडी


 *मान्या म्हणे क्षेत्रश्रेष्ठ पंढरपूरी  

एक तरी दिंडी अनुभवावी |*


॥१॥......  नामा म्हणे ग्रंथश्रेष्ठ ज्ञानदेवी  

एक तरी ओवी अनुभवावी ॥६॥

नामदेव महाराज यांनी ज्ञानेश्वरमहाराजांची आणि त्यांनी लिहिलेल्या भावार्थदीपिका [ज्ञानेश्वरीची भलावण करताना म्हटले आहे कियातील एकतरी ओवीचा अनुभव घेतल्यास आयुष्याचे कल्याण होईलमी अजूनहीबासष्टीतहीज्ञानेश्वरी वाचली नाहीएकाहीओवीचा अनुभव नाहीअर्थात याची 'खंतआहेपण 'वाचलीचपाहिजे असं वाटत नाहीपण 'दासबोधमात्र वाचावासा वाटतोतोदररोज खुणावत असतोपुस्तकांच्या गर्दीतूनआठशे पानांचाघरी आणला आहेमला तो निरूपणासह वाचायचा आहे - किंबहुनाफक्त निरूपण वाचायचं आहे


गेल्या २५/३० वर्षांपासून घोकतोय की 'दिंडीला जायला पाहिजे'. पण अर्थप्राप्तीमध्ये वेळच मिळाला नाहीआता मात्र 'वयात आल्यानेवेळच वेळ आहेवेळेस 'अर्थाचेकंगोरे नाही मनाच्या तळातून जावसं वाटतंयहा ही अनुभव घ्यावासा वाटतोयस्वछंदी पांथस्थ व्हावंसंवाटतंय - दिंडीतील पांथस्थअध्यात्माकडे 'ओढवैगरे ? असं काही नाही - कारण अजून 'तेवय झालेलं नाही किम्बहुना असंहीवाटतं की 'मानकराहात पाय अजूनही 'चालतआहे .. तर फिरून घेमनात आलेलं 'गाणंम्हणून घे - छंदी आणि पंथी  होतामुक्तरहा


*जे जे भेटे भूत  तें मानिजे भगवंत *

मी दिंडीला का जात आहेअसं स्वतःला विचारलं आणि उत्तर वरील ओवीत सापडलंमाझा उद्देश 'वारकर्यांनाभेटायचा आहे. 'भागवतपंथ समजून घ्यायचा आहेयांच्यातच 'भगवंतशोधायचा आहे. 'शुद्धताशोधायची आहेनिरागसपणा अनुभवायचा आहेमी तरकाळ्या मूर्तीच्या दर्शनाला सुद्धा जाणार नाहीकारण प्रवासातच मला 'विठ्ठल आणि रुख्माईभेटणार आहे. 'रिंगणअनुभवणार आणिपरत फिरणारजो जो प्राणी दिसेलतो तो प्रत्यक्ष परमात्मा आहे असे समजणारहा माझा भक्तियोग आहेगेल्या २५/३० वर्षात माझ्याक्षमतेनुसार मी जी काही मदत केली आहे ती संतांनी सांगितलेल्या 'योगातबसते - म्हणून मी समाधानी आहेसेवावृत्ती हा भक्तीचाअविष्कार आहेमला माझा पांडुरंग आफ्रिकेत आणि अरेबियात भेटलेला आहे - जे गांजलेले होते त्यांच्या रूपातअसोया विषयावरअधिक  बोलणे उचित


अतिसुसंस्कृतपणा कामाचा नाहीमुळात अंगी आहे तो रानटीपणा जरा जोपासावा एकांतस्वावलंबन आणि प्रत्येक बाबतीत मितव्ययही त्रिसूत्री पाळूनपायी भटकावेनिसर्गाच्या कुशीत राहून निरागस आनंद लुटावा या माफक अपेक्षा बाळगून मी 'पुढेजात आहे


नर्मदा नदी सुद्धा वाट पाहतेयकदाचित 'दिंडीही नर्मदा प्रदिक्षणेची पहिली 'नामदेव पायरीअसू शकेल प्रदक्षिणा - म्हणजे चार सहामहिनेनुसतं चालणंखिशात एक पै  ठेवता. 'तो घेईलकाळजी - असं भाविक म्हणतातमी म्हणतो 'ते घेतील काळजी'! 'तेम्हणजेइतर लोक - वाटेवर भेटतील तेमाणसांच्या 'माणुसकीवरमाझा अजूनही विश्वास आहेमी '-श्रद्धआहे


असोयेताय का दिंडीलाकाही मदतमाहिती हवी असेल तर ... फोन ८६६८२१९१२५ .. माझं - 'माउलीमानकर यांचं नासिकवरूनप्रस्थान २१ जून २०२२वर्गणी रु १३०० फक्त - जेवण आणि राहणंलवकर सांगत आहे - नाहीतर तुम्हीं म्हणाल - 'एकटाच गेलासांगितलं नाहीआम्हीं पण आलो असतो.'


म्हणून माझं विडंबन लक्षात घ्या. *मान्या म्हणे क्षेत्रश्रेष्ठ पंढरपूरी  एक तरी दिंडी अनुभवावी |*

0/Post a Comment/Comments