आनंदली, 'ती' माउली*आनंदली 'तीमाउली*


माझ्या 'दिंडीप्रवासाची वार्ता एकूण माझ्यापेक्षा जास्त आनंद तीन 'माउलींनाझाला कारण त्यांनी सुद्धा दिंडीची 'पराकाष्ठाकेलेलीआहेएक माझी 'मायआहे तर दुसऱ्या दोन 'मावश्याआहेतया तिघी बहिणींनी 'भक्तीच्या डोहातखोल उडी मारलेली आहेमला'अध्यात्माचीकिंचित गोडी निर्माण झाली की काय अशी गोड शंका त्यांना आली म्हणून त्यांचा आनंद द्विगुणित झालाआपलं 'कार्टवयानुसार लायनीला लागलं म्हणून .... एक समाधानकालौघात माणसात बदल होतात असे म्हणतातअसो


दिंडीला जातांना स्वतःचं अंथरून पांघरून बरोबर न्यावं लागतं म्हणून मी तयारी करत होतोलक्षात आलं की आमच्याकडे चादरी आहेपण छोटी सतरंजी नाहीतेव्हढ्यात लक्षात आलं की आई देवपूजेला बसते तेंव्हा छोटी सतरंजी आणि फरशी गार लागू नये म्हणूनघोंगडी वापरतेतडक आई कडे गेलोतिने 'मोठ्या आनंदानेमला सतरंजी/घोंगडी दिलीतिने आत्तापर्यंत तीन वाऱ्या केलेल्या आहेतीलगेच तिच्या मागच्या आठवणीत विहार करू लागलीआठवणी सांडू लागली. 'अनिलएक प्लास्टिकचा मोठा तुकडा बरोबर नेपाऊसआला तर घोंगडी भिजायला नकोउगीच सर्दी पडसं नको'. ८२ वर्षांची माय ६२ च्या कार्ट्याची काळजी घेत होतीसामान कमीत कमी घेही सूचनामग तिला काहीतरी आठवलंती आत गेली अन दहा बारा सफेद टोप्या घेऊन आली. 'बघतुझ्या डोक्यात कोणती बसते ती ' असं म्हणालीमी सांगितलं की 'साध्या टोप्या मी वापरणार आहे'. त्यावर ती म्हणाली 'गांधी टोपी डोक्यावर नसेल तर ते तुला दिंडीतघेणार नाही'. हे टोपी प्रकरण माझ्याकरिता नवे होतेतिला काहीतरी संशय आला - की मी दिंडी 'गंभीरपणेकरत नाहीती म्हणाली'थोडी तरी श्रद्धा ठेवअर्ध्या चड्डीत अन टी शर्टात फिरू नकोपांढरा शुभ्र छब्बा पायजमा घालसर्व नियम पाळवैसट - मांसमच्छी खाऊनकोगंधाची कसली लाजते लावदिंडी करतोय तर मनोभावे करचालतांना पूर्ण आनंद घे' . तिला तिचा मुलगा 'चांगलामाहितआहे - म्हणून हे सर्व सांगत होतीमी तिला आश्वासन दिले की तू जे सांगितलं ते सर्व करणारमाझ्या आश्वासनामुळे ती 'सुखावलीहोती हे नक्कीडोळे पाणावले होते - हे दिसत होतंमी तिला माझ्या मनातलं सांगितलं असतं तर 'रसभंगझाला असतामी'माणसांच्या अभ्यासासाठीदिंडीला चाललो आहेनवे मित्रनवा अनुभव या साठी आसुसलेला आहेमी अंथरुणाची 'वळकुटीकरतचहोतो ... तेवढयात फोन आला ... निनावी ....


निनावी माझा दूरचा नातेवाईक निघालामाझ्या दिंडीची चौकशी केलीत्यांनाही दिंडीत सामील व्हायचं होतंमी त्यांना आवश्यक मदतकेली आणि त्यांची नोंदणी झालीपुढे फोनवर गप्पा मारतांना त्यांनी एक गंमतीशीर मत दिलंते म्हणाले *'दिंडीला एकटेच जावेनातेवाईकमित्रगाववाले बरोबर असले की आपण 'बाहेरचपडत नाहीदिंडीतही 'आपला आमचा एक कंपूनिर्माण करतोनव्याओळखी होत  नाही मग नव्या अनुभुत्या कशा येणारआपण दोघांनीही दिंडीत 'सामीलव्हायचंकडेकडेने नाही चालायचंत्यांच्यातएकरूप व्हायचंजमलं तर वीणा हातात घ्यायचाआणि एखादा पावडरचा डब्बा आणि मलम जवळ ठेवा - पायी चालून त्रास झालातरनेहमीची वापरात असलेली चप्पल घ्यास्पोर्ट्स शु नकोमला दहा वर्षांचा छोट्या वारीचा अनुभव आहे म्हणून सांगतोखाण्याचाएकही पदार्थ घेऊ नका.'* बऱ्याच टिप्स मिळाल्या म्हणून मी उल्हसित झालो होतोमाझ्यासारखा वेगळा विचार करणारा 'परीक्षितभेटला म्हणून आनंद वाटलाबऱ्याच लोकांची 'आहो कोणी कंपनी मिळत नाहीम्हणून वारी झाली नाही


फोन संपल्याबरोबर आईच्या 'भजनी मंडळातील महिलादारात हजर होत्याआईने मोठ्या कौतुकाने सांगितलं की 'आमचा अनिलदिंडीला निघाला - पायी'. वृद्ध महिलांना अचानक माझ्या विषयी आदर निर्माण झालात्या नमस्कार करायला लागल्यामी अवघडलोमग मीच त्यांच्या पाया पडलो आणि आशीर्वाद घेतलेआशीर्वाद - बाबा सुखरूप परत याशेवटी आईने एक झोळी दिली. 'ही घेऊन जाबरोबरपाण्याची बाटली ठेव बरोबर'. 


*आता चालता चालता 'आनंदाचेघोट घ्यायचेकुठेतरीअनोळखी चौकात - कट्टयावर रेंगाळायचेअन पुढील मजल मारायची.*


घरी आलो अन वळकुटी बांधली

 

0/Post a Comment/Comments