लक्षुमी आणि सरस्वती - सायखेडा येथे


 *लक्ष्मीच्या अंगणात सरस्वती*


सायखेडा वॉकच्या शेवटच्या टप्प्यात गावकर्यांनी आम्हांस लक्ष्मी नारायण मंदिरात नेलेप्राचीन मंदिर आहे असं बाहेरून दिसलंआतमध्ये चित्रांचा खजिना आहे याची पूर्वसूचना बाहेरील 'डागडुजी ' वरून आली होतीमंदिराचे दोन भाग असतातएक गाभारा तरदुसरा सभा मंडपगाभाऱ्यात विशेष असं काही नव्हतंफक्त सजवलेले देव - लक्षुमी नारायण होतेपण सभा मंडप मात्र 'सरस्वतीनेव्यापला होताहो ! व्या  ला होताचारही भिंतीवर आणि उंच आढ्यावर चित्रेच चित्रे होतीपुराणातील कथा 'सांडूनठेवल्या होत्याकोणत्यातरी सिन्नर येथील चित्रकाराने डाव्या हाताने पंचवीस रुपयात ही चित्रे काढलेली आहेतअशी चित्रे आपल्याला पोथ्यांमध्येदिसतातकलाकृतींचा दर्जा हा उत्तम होतारंगाचा वापर अतिशय समर्पक होताम्हणून म्हटलंमंडपात 'सरस्वतीचंअधिष्ठान आहे


*गोदावरीची सायखेड्यावर नेहमीच (अव)कृपा झालेली आहेपावसाळ्यात नदीला जेव्हां पूर येतो तेंव्हा गावात पाणी येतंनदीकाठचीमंदिर पाण्यात जातातया पुराचे फटके या मंदिराला सुद्धा पोहोचलेतजी चित्रे भिंतीच्या खालच्या बाजूला होती ती बहुदा ओलाव्यामुळेखराब झालीआता चित्रांचं 'संवर्धनकरण्याऐवजी गावकर्यांनी भितींना फरशी लावून टाकली आहेयामुळे जेव्हढं आहे तेव्हढं तरी'जपलंजाईल ही अपेक्षाचित्रकार बाळ नगरकर यांनी छान माहिती दिलीतेही सायखेड्याचे.*


माझ्या एक लक्षात येऊ लागलंय की भारताचा खरा वारसा - heritage अशा छोट्या छोट्या गावातच आहेसंस्कृती तेथेच आपल्यालाबघायला आणि अनुभवायला मिळतेपण ....


*सरस्वतीच्या मंडपात एक तास कसा गेला हे कळलं नाहीचित्रातल्या देवांचे हावभाव नीट पाहिलेत्यांचे निरागस चेहरे भावले मलासागाच्या लाकडातील खांब अन महिरपी गत काळातील वैभवाबद्दल बोलत होतेपिवळा रंग ताजा वाटत होताचित्र पाहिल्यावर माझ्यामनी समाधान आणि आनंद दाटला होता.*


 टा आणि पडवळ सर यांचे पुनश्च आभार


0/Post a Comment/Comments