दिंडी : जे राहिले ते


 दिंडी : भेटीलागी जिवा ...


आज दक्षिण काशीला पोहचतांना माझी अवस्था तुकारामांनी रचलेल्या काव्यात जशी आहे तशी किंचित झालेली आहेया निम्मितानेअजून एका काव्यातला 'भावार्थसमजलाआपलं मन चंचल असतंकशाचा तरी ध्यास घेत असते याची पुनश्च प्रचितीपण एकदा'श्रीमुखबघितलं की 'शांतपणानितळपणाची अनुभूतीअर्थात तीही तत्कालिक


*भेटीलागीं जीवा लागलीसे आस 
पाहे रात्रीं दिवस वाट तुझी ॥१॥

पूर्णिमेचा चंद्रमा चकोरा जीवन 
तैसें माझें मन वाट पाहें ॥२॥

दिवाळीच्या मुळा लेंकी आसावली 
पाहतसे वाटुली पंढरीची ॥३॥

भुकेलिया बाळ अति शोक करी 
वाट पाहे परि माउलीची ॥४॥

तुका ह्मणे मज लागलीसे भूक 
धांवुनि श्रीमुख दावीं देवा ॥५॥*


नासिकला आल्यावर मी प्रथम माझ्या सर्व माऊलींची 'गळाभेटघेतलीमी सुखरूप घरी पोहोचल्याचा आनंद उल्काच्या चेहऱ्यावर आणिइतर सर्व कुटुंबियांच्या चेहऱ्यावर होताच.


*वाहिले ते पाणीराहिले ते गंगाजल* - या उक्तीचा विचार करत असतांना मी स्वतःला विचारलं 'किती दिंडीजल राहिलं आहे आतातुझ्या बरोबर?'. आतूनच उत्तर आलं 'भरपूर'. अशी उत्तरे सहसा 'अतिउत्साहातूनचयेतातपण माझं उत्तर ....


*हल्ली मी जे जे 'वाचायचंराहून गेलंय ते वाचत आहेललित साहित्य जास्त वाचतोयदोन वर्षें सातत्याने वाचन केल्यावर असं लक्षातआलं की  वाचून आनंद मिळाला पण तोही तत्कालिक होताया वाचन प्रवासात 'मी जे सोप्पं आहे ते अधिक वाचलं'. संत साहित्य'दुर्लक्षितझालंविद्या  कला यांची देवता सरस्वतीतिचे उपासक ते सारस्वत  तिच्या कृपेने निर्माण झालेले वाङ्‌मय ह्या अर्थीहीसारस्वत हा शब्द वापरात होताज्ञानेश्वरांनीही ‘ हे सारस्वताचे गोड तुम्हीच लावले जी झाड’ यासारख्या अनेक ओव्यांमध्ये सारस्वत हाशब्द योजिला आहेललित साहित्य हा शब्द विद्यमान मराठी साहित्यव्यवहारात जास्त रूळला आहे. ‘सहित’ ह्या विशेषणापासूनसाहित्य हे भाववाचक नाम बनलेले आहेएकत्र असणेबरोबर असणेअसा त्याचा शब्दशः अर्थशब्द आणि अर्थ यांचे एकत्र अस्तित्वसाहित्य’ या शब्दामध्ये मानले गेले आहे.*


दिंडी मूळे 'एक निश्चयकेला आहेसंत साहित्य वाचायचेकिंबहुना प्रयत्न करायचा - वाचायचातुकारामगाथादासबोध आणिनामदेव गाथा असा क्रम असेलमी श्लोकांपेक्षा त्यांच्या 'निरूपणालाजास्त महत्व देतो


सगळ्यांची भेट झाल्यावर मला आता 'गाथेचीआस लागली आहेजी चंद्रभागेत सुद्धा बुडाली नाहीविचारातील बदल हेच खरं'दिंडीजलगंगाजल'. 


तूर्तास लेखनसीमादिंडी २०२२ निमित्ताने झालेला प्रवास इथे समाप्तआता फक्त आठवणी - आयुष्यभरासाठी


0/Post a Comment/Comments