आवरा आवर


 आवरा-आवर 


आवरा-आवर त्रासदायकच असतेसगळं आवरायचं आणि परत त्या सगळ्या जुन्याच गोष्टी नवीन जागी... नव्यानं मांडायच्या... पणआज मी काही 'शोधण्याच्यानिम्मिताने उचक पाचक करत होतोबऱ्याच वेळा हवी असलेली वस्तू सापडत नाहीपण ... जुनी एखादीवस्तू, 'आत्ता  लागणारी', सापडते अन मन थबकतेक्षणार्धात गत काळात प्रवास सुरु होतोतसंच आजही झालंमी थेट ...


*२३--२००४ सोमवार*

आशाने मला लिहिलेलं पत्र सापडलंपत्र ओलं होतंआपुलकीनंचिंतेनंमायेनंप्रेमानंकाळजीनंबहिणीनंतिचं मनोगत व्यक्त केलंहोतंभाऊ खूप दूर होता नासमुद्रापलीकडेआफ्रिकेत - म्हणजे जंगलात (असा गैसमज). म्हणून पत्र लिहिलं होतंराख्या पाठवल्याहोत्या अन एक चिट्ठी वहीच्या पानावरपाठपोठ लिहिलेलीतसं बघितलं तर मला आफ्रिकेत येऊन चार वर्षे झाली होती ... तरीहीतिच्या भावना ताज्या होत्यामी चारशे लोकांच्या आफ्रिकन वस्तीतएका लहान खेड्यात राहत होतोपण आज डोळ्यात चटकन पाणीआलं - कारणकोणीतरी आपला विचार करत आहे हे जाणवल्यामुळेराखी पौर्णिमा होऊन आठवडा उलटला होताराखी पाठवायलाका उशीर झाला याचा उहापोह पत्रात होताआशाने राख्या एअर मेल ने पाठवल्या याचं मला आश्चर्य वाटलंमाणूस दूर गेलं कि प्रेमासजास्त भरती येते काअसा विचित्र विचार मनात येऊन गेलापण तो बाजूला सारून - मी तिला तत्काळ फोन करायचा प्रयत्न केलाफोन लागला नाहीमला झालेला आनंद मी मनातच साठवलाजपलाआणि आज शब्दरूप केलात्या दिवशी एकट्यानेचराखीपौर्णिमा साजरी केलीकशीमोठ्या स्टाइलीत मनगटावर राखी बांधली आणि कृष्णवर्णीयांना सांगितलं - राखी म्हणजे कायतिचं प्रयोजनवैगरेकाहींनी 'इंडियन कल्चरम्हणून टिपणी केलीमला झालेला आनंद वाटून टाकलाभाऊबीज (दिवाळी जवळ आलीहोतीकाय द्यावी या विचारात शांतपणे झोपलोअशी होती २००४ मधली व्हर्चुअल राखीपौर्णिमा.


आज परत चिट्ठीची घडी घातलीपाकिटात राख्या 'जपूनठेवल्याकिंबहुना 'आठवणीपरत जागेवर ठेवल्यापरत जेंव्हा 'आवराआवरकरीन तेंव्हा परत 'रंजनहोईलनातं हे वैयक्तिक असतंआपण जगात कधी आलो यावर ते अवलंबून असतंआपण गेलो की 'नातंसंपतंआवरा-आवर ही हयातभर सुरूच असतेसंपायचं नावच घेत नाही... त्यात मला जुन्याच गोष्टी नव्या जागी...नव्यानं मांडायचा छंदआहे


*१४--२०२२सोमवार.*

आज आशा माहेरी आली आहेराखी बांधायलाराखीपौर्णिमा मस्त साजरी झालीपण .... त्या 'राखीपोर्णिमेसारखीमजा नव्हतीआज सगळं 'गृहीत'धरल्यासारखं होतंकिंचित 'यांत्रिक'. नेमेचि येतो पावसाळा - म्हणून त्यात विविधता नव्हतीकि असं असेलमाणूस उतारवयात घसरू लागला कि 'परंपरेतील आनंदालाहीओहोटी लागतेअठरा वर्षे झालीआम्हीं दोघंही मोठे झालो होतोमाझंपूर्वीसारखं  सणात मन कमी लागतंतोच तोच पणा आलाय


असोएक बरं आहेआमचं त्रिकुटमीभाऊ आणि बहीण - आत्तापर्यंत तरी सुखात आणि आनंदात आहोतपुढील काळाच्या उदरातकाय वाढून ठेवलं आहे ... माहित नाही


अशी आहे कालची आणि आजची राखी पौर्णिमा

0/Post a Comment/Comments